Vi har tyvärr slutat vår verksamhet

Hej!

Ni kanske har märkt att det har inte varit mycket aktivitet på webbsidan i ett tag. Anledningen till detta är tyvärr att QRSW AB, företaget som har drivit QueerSweden webbsidan, appen och alla sociala medier de sista 2 åren, har slutat sin verksamhet och påbörjad likvidation på grund av osäms mellan medgrundare.

Ibland händer det, och i detta fall då kunde vi inte hitta en lösning eftersom vi var inte eniga om hur företaget skulle drivas framöver.

En av medgrundarna har bestämt sig för att fortsätta sin egen version av "QueerSweden" på sociala medier medan den andra kommer att starta ett nytt projekt snart, Queer Vardag (queervardag.com), som delvis bygger på hennes system, app och infrastruktur ni känner redan från denna webbplats.

Håll utkik för mer information på queervardag.com och @queervardag och tack så mycket för ditt stöd de senaste 2 åren.


We have unfortunately closed our operations

Hi!

You may have noticed that there hasn't been much activity on the website for a while. The reason is that, unfortunately, QRSW AB, the company that has operated the QueerSweden app, website and social media accounts for the last 2 years, has closed its operations and started liquidation due to disagreements between the co-founders.

It happens sometimes, and in this case we couldn't find a solution because we didn't agree on how the company should be run going forward.

One of the co-founders has decided to continue her own version of "QueerSweden" on social media while the other will be starting a new project very soon, Queer Vardag (queervardag.com), building on top of her system, app and infrastructure you are already familiar with from this website.

Stay tuned for more information on queervardag.com and @queervardag and thank you so much for your support these last 2 years.